Dla akcjonariuszy

11.12.2020

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI „POLSKI LEK” S.A.

Zarząd Spółki pod firmą „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121905, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, kapitał zakładowy: 578.820.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść piątego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce POLSKI LEK S.A..pdf

 

23.11.2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI „POLSKI LEK” S.A.

Zarząd Spółki pod firmą „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121905, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, kapitał zakładowy: 578.820.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść czwartego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce POLSKI LEK S.A..pdf

 

6.11.2020 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI „POLSKI LEK” S.A.

Zarząd Spółki pod firmą „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121905, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, kapitał zakładowy: 578.820.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść trzeciego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce POLSKI LEK S.A..pdf

 

22.10.2020 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI „POLSKI LEK” S.A.

Zarząd Spółki pod firmą „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121905, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, kapitał zakładowy: 578.820.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść drugiego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce POLSKI LEK S.A..pdf

 

6.10.2020

Zgodnie z art. 5 par. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 r., poz. 505 t.j. ze zm.) spółka „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000121905, ogłasza, iż w dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dlapozycji: 1. GUGULSKA 2. ELŻBIETA AGNIESZKA 3. 74040512845) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU.

 

30.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI „POLSKI LEK” S.A.

Zarząd Spółki pod firmą „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121905, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213202397, REGON: 017517626, kapitał zakładowy: 578.820.000,00 zł – opłacony w całości („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 16.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Treść pierwszego wezwania przekazanego do akcjonariuszy Spółki widoczna jest po kliknięciu w link poniżej.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w spółce POLSKI LEK S.A..pdf

 

14.05.2020

Zgodnie z art. 5 par. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 r., poz. 505  t.j. ze zm.) spółka „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000121905, ogłasza, iż w dniu 31.01.2020 r. dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji: 1. MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3.070396905) wykreślić: 1. MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 1.MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  wykreślić: 4. 0000494547 wpisać: 4. 0000805730.

 

06.02.2020

Zgodnie z art. 5 par. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2019 r., poz. 505  t.j. ze zm.) spółka „POLSKI LEK” S.A. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, nr KRS 0000121905, ogłasza, iż w dniu 04.05.2020 r. dokonano wpisów do rejestru KRS nr 50-53 następującej treści: nr 50: „Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach, wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019”, nr 51: „Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach, wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019”, nr 52: „Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach, wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019”, nr 53: „Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019”.